სტატიები » AnimeTV
AnimeTV
ჩემი ფავორიტები
მორბენალი სტრიქონი...
კაომოჯი
20 მარტი 2016
კაომოჯი  არის პოპულარული იაპონური "smile" , რომელიც შედგება იაპონური სიმბოლოების და გრამატიკული პუნქტუაციის ნიშნებით. აღნიშნული კონცეფცია ჩამოყალიბდა ორი სიტყვისგან: "kao”
©2016 AnimeTV
დიზაინი შეძენილია და დარედაქტირებული Animetv.GE-სთვის.